ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

HEREMA - Governance - Financial Statements

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η ΕΔΕΥΕΠ δημοσιεύει τα οικονομικά της στοιχεία σε ετήσια βάση, μαζί με μία ολοκληρωμένη έκθεση διαχείρισης που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Διοίκηση.

Filter by
Οικονομικές Καταστάσεις


Έτος
Πρόσβαση σε Οικονομικές εκθέσεις και στοιχεία
Προβολή: 6 από τα συνολικά 21 Έγγραφα
Οικονομικός Ισολογισμός 2022
Λήψη
Οικονομική Έκθεση 2022
Λήψη
Annual Meeting Invitation 2021
Λήψη
Annual Meeting Invitation 2020
Λήψη
Annual Meeting Invitation 2019
Λήψη
Annual Meeting Invitation 2018
Λήψη