ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

HEREMA Greece Energy Tenders Oil & Gas

ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Η ΕΔΕΥΕΠ έχει την ευθύνη της διαχείρισης των αποκλειστικών δικαιωμάτων του Κράτους όσον αφορά την αναζήτηση, την εξερεύνηση , την αποθήκευση και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων , των υπεράκτιων αιολικών πάρκων καθώς και έργων UGS και CCS.

Η διαδικασία του διαγωνισμού διεξάγεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς καλές πρακτικές.

Καλούμε τους επενδυτές που το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση στην ακόλουθη πρόσκληση υποβολής προσφορών:

1

Εξερεύνηση & Παραγωγή

Δεν υπάρχουν επί του παρόντος διαγωνισμοί για Εξερεύνηση και Παραγωγή.

2

Υπεράκτια Αιολικά

Δεν υπάρχουν επί του παρόντος διαγωνισμοί για Υπεράκτια Αιολικά.

3

Δέσμευση και Αποθήκευση Διοξειδίου του Άνθρακα (CCS)

Δεν υπάρχουν επί του παρόντος διαγωνισμοί για Δέσμευση και Αποθήκευση Διοξειδίου του Άνθρακα (CCS).

4

Υπόγεια Αποθήκευση Αερίου (UGS)

Δεν υπάρχουν επί του παρόντος διαγωνισμοί για Υπόγεια Αποθήκευση Αερίου (UGS)

5

Υβριδικά Ενεργειακά Έργα

Δεν υπάρχουν επί του παρόντος διαγωνισμοί για υβριδικά ενεργειακά έργα.