ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ

HEREMA - Offshore Wind Energy

ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Οδηγούμε την Ελλάδα στο επόμενο ορόσημο της διαδρομής της για την πράσινη ανάπτυξη, αξιοποιώντας έναν απέραντο ενεργειακό πόρο: τον άνεμο που πνέει στις θάλασσές μας

Η Ελληνική Κυβέρνηση φιλοδοξεί να παραδώσει τουλάχιστον 2 GW υπεράκτιας αιολικής ενέργειας έως το 2030 ως μέρος του Εθνικού Σχεδίου Ενέργειας και Κλίματος (NECP). Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ΕΔΕΥΕΠ δεσμεύεται να προσελκύσει τους καλύτερους επενδυτές που μπορούν να εκτοξεύσουν την ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια, να προσφέρει καθαρές και πράσινες θέσεις εργασίας, και ταυτόχρονα να συμβάλλει στη επιτάχυνση της Ελλάδας προς ένα μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα.

ΕΝΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ

Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα πλούσιο υπεράκτιο αιολικό δυναμικό, ανάμεσα στα πιο ελκυστικά για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, που χαρακτηρίζεται από ισχυρούς και σταθερούς ανέμους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Παρόλο που η χερσαία αιολική ενέργεια βρίσκεται στην κορυφή της παραγωγής ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο, η περιορισμένη διαθεσιμότητα αντίστοιχων περιοχών με αξιοποιήσιμο αιολικό δυναμικό, η χαμηλότερη ενεργειακή τους ικανότητα σε σχέση με τα υπεράκτια αιολικά έργα και η αυξημένη οπτική και ακουστική όχληση στις τοπικές κοινωνίες αποτελούν μερικούς από τους λόγους που ανοίγουν το δρόμο στην ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων (ΥΑΠ).

Η ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΥΑΠ

Τα δικαιώματα για την έρευνα και τον προσδιορισμό κατάλληλων περιοχών για την ανάπτυξη και εγκατάσταση ΥΑΠ εντός της ελληνικής επικράτειας ανήκουν αποκλειστικά στο Ελληνικό Κράτος.

Τον Ιούλιο του 2022, σε μια κίνηση ορόσημο που προωθεί επίσημα την αξιοποίηση της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα, ψηφίστηκε ο πρώτος σχετικός νόμος για την ανάπτυξη ΥΑΠ (Ν. 4964/2022, ΦΕΚ Α’ 150/30.07.2022). Ως εκ τούτου, η ΕΔΕΥΕΠ διορίστηκε – για λογαριασμό του Ελληνικού Κράτους – ως η αρμόδια αρχή για τη διαχείριση αυτών των δικαιωμάτων σε σχέση με την έρευνα και τον προσδιορισμό Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ (ΠΟΑΥΑΠ), καθώς και για την εκχώρηση ερευνητικών δικαιωμάτων σε τρίτους εντός αυτών των περιοχών.

ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΔΕΥΕΠ

Προετοιμασία και εκπόνηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ΥΑΠ για την ανάδειξη εν δυνάμει ΠΟΑΥΑΠ
Εκπόνηση της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
Υποβολή τεχνικών μελετών και αντίστοιχων ΣΜΠΕ για τον προσδιορισμό των ΠΟΑΥΑΠ και των προτεινόμενων Περιοχών Εγκατάστασης ΥΑΠ
Αξιολόγηση αιτήσεων που θα υποβληθούν από δυνητικούς επενδυτές με βάση επαγγελματικά, τεχνικά και οικονομικά κριτήρια και έκδοση Αδειών Έρευνας για την ανάπτυξη ΥΑΠ
Δημιουργία και τήρηση Μητρώου Αδειών Έρευνας
Διεξαγωγή δημόσιων διαβουλεύσεων για τις Περιοχές Εγκατάστασης ΥΑΠ εντός των ΠΟΑΥΑΠ
Συμμετοχή ως μέλος της Επιτροπής Συντονισμού Σύνδεσης και Ανάπτυξης Έργων ΥΑΠ