ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

HEREMA - Social and Economic Development

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΔΕΥΕΠ, Δημιουργώντας Αντίκτυπο

Αγωνιζόμαστε ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί προς όφελος της κοινωνίας, αξιοποιώντας τους φυσικούς ενεργειακούς πόρους της Ελλάδας. Ως αποτέλεσμα, η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μας, των δραστηριοτήτων και των λειτουργιών μας. Για εμάς, επιτυχία σημαίνει η δημιουργία αξιών συνδέοντας τις επενδυτικές ευκαιρίες της ενεργειακής μετάβασης με τους στόχους μας για οικονομική ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος και επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

Τα ενεργειακά έργα μπορούν να επιφέρουν δραστικές αλλαγές, είτε πρόκειται για έργα αξιοποίησης των πόρων φυσικού αερίου της Ελλάδας είτε του δυναμικού της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Οι δραστηριότητές μας συμβάλλουν στο να παρέχουμε στους ανθρώπους πρόσβαση σε αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή ενέργεια, ενισχύοντας και μετατρέποντας το ενεργειακό μας σύστημα σε ένα μοντέλο χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Προσπαθούμε να ενισχύσουμε την κοινωνική και οικονομική μας συνεισφορά διασφαλίζοντας ότι οι δραστηριότητες και οι συνεργασίες μας προωθούν τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Είμαστε προσηλωμένοι στο να υποστηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και να δημιουργούμε μακροπρόθεσμα θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Οι δράσεις μας περιλαμβάνουν:

Αλληλεπίδραση με μέλη της κοινότητας σε περιοχές όπου διενεργούνται έργα για τον εντοπισμό αναγκών και την αντιμετώπιση των ανησυχιών.
Προτροπή και ενθάρρυνση των ανθρώπων μας να υποστηρίξουν τις κοινοτικές μας δραστηριότητες.
Συνεργασία με βασικούς φορείς της τοπικής κοινότητας, όπως τις τοπικές αρχές, συνδέσμους επιχειρήσεων, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και σχολεία για την υποστήριξη προγραμμάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια και στην υγεία και στην προώθηση του αθλητισμού.
Συνεργασία με κορυφαίους ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, την υγιεινή και την ασφάλεια.
Συμμετοχή και χορηγία εθνικών και διεθνών εκδηλώσεων με επίκεντρο τον ενεργειακό τομέα και στόχο την προώθηση ευκαιριών στη χώρα μας.