ΠΑΡΑΓΩΓΗ

© ENERGEAN
HEREMA - Upstream Oil and Gas Exploration - Production

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Δεσμευόμαστε να εξασφαλίζουμε ότι η διαχείριση των κοιτασμάτων από τους μισθωτές γίνεται με τις καλύτερες πρακτικές, με ταυτόχρονη εφαρμογή των υψηλότερων επιπέδων ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι άδειες παραγωγής εκχωρούνται για 25 έτη, με δυνατότητα διπλής επέκτασης (έως 5 έτη η κάθε επέκταση). Εφόσον η περίοδος αυτή δεν επαρκεί, η συμφωνία μεταξύ των μισθωτών και της ΕΔΕΥΕΠ δύναται να τεθεί υπό επαναδιαπραγμάτευση με κατάληξη μία νέα σύμβαση

Από τις οκτώ ενεργές αδειοδοτημένες περιοχές, η περιοχή «Πρίνος» είναι αυτήν την στιγμή η μόνη σε φάση παραγωγής. Η θαλάσσια ιζηματογενής λεκάνη «Πρίνος-Καβάλα», βρίσκεται στο βόρειο Αιγαίο Πέλαγος, 6 χλμ. βορειοδυτικά της Θάσου, με θαλάσσια βάθη μεταξύ 30-50 μ. Η παραγωγή προέρχεται από τρία κοιτάσματα: «Πρίνος», «Βόρειος Πρίνος» και «Έψιλον».

Use CTRL + Scroll to zoom the map

Σημαντικά στοιχεία

Πρίνος

Μισθωτές
Energean Oil & Gas: 100%
Είδος άδειας
Άδεια έρευνας κι εκμετάλλευσης, με 25ετή δικαιώματα παραγωγής.
Έκταση περιοχής μισθώσεως
105 τ.χλμ.
Μήκος μακρύτερης γεωτρήσεως
5.297 μ.
Σεισμικά δεδομένα
2,600 χλμ (2D) και 618 τ.χλμ. (3D)
Αθροιστική παραγωγή
129 εκ. βαρέλια (2021)
Εκτιμώμενα αποθέματα
2Ρ αποθέματα ύψους 36 εκ. βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου και 2C αποθέματα ύψους 64 εκ. βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου.

Πρίνος

Η εξερεύνηση στη λεκάνη του Πρίνου ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970 και η πρώτη ανακάλυψη έγινε το 1974 στο πεδίο του Πρίνου. Η παραγωγή αργού πετρελαίου ξεκίνησε το 1981. Το κοίτασμα έχει παράγει περισσότερα από 120 εκατομμύρια βαρέλια από το 1981.

Το πετρέλαιο από το κοίτασμα του Πρίνου είναι μέτρια βαρύ (27-28° API), υποκορεσμένο και ξινό με περιεκτικότητα σε διαλυμένο αέριο 674scf/bbl (120m3/m3).

Η τελευταία τρισδιάστατη σεισμική έρευνα που διεξήχθη το 2015 στην περιοχή του Πρίνου οδήγησε σε αύξηση των αποθεμάτων 2P και 2C του πεδίου και στον εντοπισμό πολλών άλλων πιθανών παραστάσεων και προοπτικών στην περιοχή. Το συγκρότημα πεδίου είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση μέσω του RRF για την ανάπτυξη της 1ης εγκατάστασης CCS.

Βόρειος Πρίνος

Το κοίτασμα «Βόρειος Πρίνος» αναπτύχθηκε ως δορυφορικό κοίτασμα του «Πρίνου» το 1996, με την παραγωγή του να αρχίζει το επόμενο έτος και με παραγώμενες ποσότητες 3.000 βαρελιών την ημέρα. Το 2009 διενεργήθηκε μια νέα κεκλιμένη γεώτρηση εκτεταμένης οριζόντιας μετατόπισης, φθάνοντας σε συνολικό βάθος 4.370 μ.

Το πετρέλαιο εδώ είναι σχετικώς βαρύ (17-24°API), ξινό, με διαλυμμένη ποσότητα αερίου 253κυβ. πόδια/βαρέλι (45 κυβ. μ./κυβ.μ.), 20-30% υδρόθειο (H2S) κι υψηλή ποσότητα ρητινών και ασφαλτενίων.

Έψιλον

Το κοίτασμα Έψιλον ανακαλύφθηκε τη δεκαετία του 1990, όταν το φρεάτιο E-1 επιβεβαίωσε τα αποθέματα ξινού αργού πετρελαίου σε βάθος περίπου 2800 mTVDSS.

Το πετρέλαιο από το «Έψιλον» είναι ελαφρύ (36o API), με 8-14% σε υδρόθειο, και ποσότητα διαλυμμένου αερίου ύψους 349 κυβ. πόδια/βαρέλι (62,1 κυβ. μ./κυβ. μ.).

Ημερομηνίες σταθμοί*

Υπο-περιοχή εκμεταλλεύσεως Πρίνου

* Since the establishment of HEREMA

^
<
v
>

Use the keyboard arrows to navigate

 1. 2015

  Ολοκλήρωση 340 τ.χλμ τρισδιάστατων (3D) γεωφυσικών δεδομένων στον Κόλπο της Καβάλας στις περιοχές μισθώσεως (Πρίνος και Νότια Καβάλα).

 2. 2016

  Ολοκλήρωση της Εκτίμησης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων που αφορά στην ανάπτυξη του Πρίνου.

 3. 2018

  Νέα κεκλιμένη γεώτρηση εκτεταμένης οριζόντιας μετατόπισης από την πλατφόρμα Άλφα, ώστε να επιτραπεί η απρόσκοπτη παραγωγή από το κοίτασμα «Βόρειος Πρίνος».

 4. 2019

  Έναρξη παραγωγής από το «Έψιλον».

 5. 2019

  Ολοκλήρωση τριών γεωτρήσεων στο «Έψιλον».

 6. 2020

  Χρηματοδοτικό πακέτο ύψους €100 εκατομμυρίων με την εγγύηση της ΕΕ και του Ελληνικού Δημοσίου, προς ανάπτυξη των «Έψιλον» και «Πρίνος».

 7. 2021

  Έναρξη της Τεχνικής Προμελέτης Σχεδιασμού και Εφαρμογών για το έργο Δέσμευσης και Αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στον Πρίνο από την Energean.

 8. 2022

  Σχεδιασμός επανέναρξης παραγωγής.

 9. 2022

  Αναμένεται η Τεχνική Προμελέτη Σχεδιασμού και Εφαρμογών για το έργο Δέσμευσης και Αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στον Πρίνο.

 10. 2022

  Πρώτη αδειοδότηση Έρευνας για Αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα στην Ελλάδα, στον Πρίνο (υπο-περιοχή: 40,6 τ.χλμ.).