ΑΝΑΠΤΥΞΗ

HEREMA - Upstream Oil and Gas Exploration - Development

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η φάση ανάπτυξης ενός οικονομικά εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος περιλαμβάνει την περίοδο μετά την ανακάλυψή του και καταδεικνύει ποια θα είναι τα απαραίτητα βήματα κι οι διαδικασίες ώστε αυτή η ανακάλυψη να περάσει σε φάση παραγωγής.

Κατάκoλο

Το κοίτασμα του Κατακόλου, το οποίο βρίσκεται στη δυτική ακτή της Πελοποννήσου, ανακαλύφθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και είναι έως σήμερα η μοναδική περιοχή στη Δυτική Ελλάδα με αποδεδειγμένη ανακάλυψη πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τα ανακτήσιμα αποθέματα υπολογίζονται σε 18 εκατομμύρια boe. Πιο συγκεκριμένα, η υπεράκτια περιοχή έχει επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ η χερσαία περιοχή είναι πολλά υποσχόμενη για ρηχές ανακαλύψεις βιογενούς αερίου.

Τον Αύγουστο του 2016 ο Μισθωτής προχώρησε στη γνωστοποίηση της εκμεταλλευσιμότητας του κοιτάσματος «Δυτικό Κατάκολο» και εισήλθε σε μία 25ετή άδεια εκμετάλλευσης. Η παραγωγή αναμένεται να αρχίσει κατόπιν εγκρίσεως της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Use CTRL + Scroll to zoom the map

Σημαντικά στοιχεία

Κατάκoλο

Μισθωτές
Energean Oil & Gas: 100%
Στάδιο έργου
25ετής φάση παραγωγής
Έκταση περιοχής μισθώσεως
59 τ.χλμ.
Βάθος θαλάσσης
25 μ. to 1.000 μ.
Βάθος ταμιευτήρα
2.300 μ. to 2.600 μ.
Seicmic Data
1.466 χλμ.
Αρχικές εκτιμήσεις πετρελαιοδυναμικού
πετρέλαιο κι αέριο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΑΘΜΟΙ

^
<
v
>

Use the keyboard arrows to navigate

 1. 2014

  Επικύρωση της σύμβασης παραχωρήσεως από το Ελληνικό Κοινοβούλιο

 2. 2014-2016

  Επανεπεξεργασία κι ερμηνεία των υπαρχόντων 3D γεωφυσικών δεδομένων

 3. 2016

  Ανακοίνωση εμπορικά εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος

 4. 2016

  Μετατροπή της άδειας έρευνας του αποδεδειγμένου θαλασσίου κοιτάσματος «Δυτικό Κατάκολο» σε 25ετή άδεια παραγωγής

 5. 2017

  Υποβολή και έγκριση του σχεδίου αναπτύξεως κοιτάσματος στην ΕΔΕΥΕΠ

 6. 2018

  Υποβολή της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας προς δημοσία διαβούλευση

 7. 2019

  Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης