ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

HEREMA - Governance - Financial Statements

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η ΕΔΕΥΕΠ δημοσιεύει τα οικονομικά της στοιχεία σε ετήσια βάση, μαζί με μία ολοκληρωμένη έκθεση διαχείρισης που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Διοίκηση.

Filter by
Οικονομικές Καταστάσεις


Έτος
Πρόσβαση σε Οικονομικές εκθέσεις και στοιχεία
Προβολή: 6 από τα συνολικά 19 Έγγραφα
Annual Meeting Invitation 2021
Λήψη
Annual Meeting Invitation 2020
Λήψη
Annual Meeting Invitation 2019
Λήψη
Annual Meeting Invitation 2018
Λήψη
Annual Meeting Invitation 2017
Λήψη
Annual Report 2021
Λήψη