Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

HEREMA - Our Mandate

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΕΦΥΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΑ

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε. (ΕΔΕΥΕΠ) διαδραματίζει έναν κρίσιμο ρόλο στην αξιοποίηση του δυναμικού της Ελλάδας σε κορυφαία πηγή ενεργειακού εφοδιασμού και επίκέντρο της πράσινης μετάβασης.

Με το Ελληνικό κράτος να αποτελεί το μοναδικό της μέτοχο, η ΕΔΕΥΕΠ είναι υπεύθυνη για την αδειοδότηση και τη διαχείριση κομβικών ενεργειακών πόρων που θα συμβάλλουν στη μετάβαση της Ελλάδας πρός ένα ισχυρό και βιώσιμο ενεργειακό σύστημα. Τα αναπτυξιακά αυτά έργα περιλαμβάνουν την εξερεύνηση και την παραγωγή υδρογονανθράκων, την υπόγεια αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων καθώς και την υπεράκτια αιολική ενέργεια. Μέσω της εξαγοράς της πλειοψηφίας των μετοχών της ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων, η ΕΔΕΥΕΠ συμμετέχει επίσης σε σημαντικά έργα υποδομής, όπως οι αγωγοί IGB και EastMed.

Παράλληλα με το στρατηγικής σημασίας ρόλο μας στον Ελληνικό ενεργειακό τομέα, η ΕΔΕΥΕΠ αποτελεί από τον Ιούλιο του 2016 την Αρμόδια Αρχή για την Ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

Η ενεργειακή μετάβαση προς ένα μοντέλο χαμηλών εκπομπών άνθρακα αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και η ανάγκη για δράση είναι πλέον σαφής : Ο ενεργειακός τομέας κι όσοι δραστηριοποιούνται σε αυτόν οφείλουν να ενωθούν,ώστε να αναπτύξουν βιώσιμες, προσιτές και ολοκληρωμένες λύσεις

Windmill, Greece Net zero by 2050
Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά έως το 2050

Η ΔΡΑΣΗ

Ο ενεργειακός τομέας και όσοι δραστηριοποιούνται σε αυτόν πρέπει να ενωθούν ώστε να αναπτύξουν βιώσιμες, προσιτές και ολοκληρωμένες λύσεις.

Πιστεύουμε στη δύναμη της ενέργειας. Ως βασικός μοχλός κοινωνικής προόδου και οικονομικής ανάπτυξης, η πρόσβαση στην ενέργεια έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει ζωές. Ως αποτέλεσμα, η μετάβαση του ενεργειακού μας συστήματος προς ένα σύστημα χαμηλών εκπομπών άνθρακα αποτελεί ζήτημα ύψιστης σημασίας.

Η πρόκληση έγκειται στην εφαρμογή ενός σχεδίου βιώσιμης μετάβασης που διασφαλίζει την οικονομική πρόσβαση, την εφοδιαστική ασφάλεια παράλληλα με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων. Καθώς η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά έως το 2050, η επιτυχία θα εξαρτηθεί από την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πηγών ενέργειας

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΔΕΥΕΠ συνεργάζεται με όλα τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη για να προωθήσει τη μετάβαση σε ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών. Δεσμευόμαστε να προσδίδουμε αξία σε όλο το εύρος των δράσεών μας. Είτε μέσω της προσέλκυσης ενεργειακών επενδύσεων μεγάλης κλίμακας, της δημιουργίας συνεργασιών με εμβληματικούς ερευνητικούς φορείς ή της προώθησης συνεργειών μεταξύ ενεργειακών τεχνολογιών, πιστεύουμε ότι ενωμένοι μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας για κλιματική ουδετερότητα.