ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

HEREMA - Sustainability - Climate Change Mitigation

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΟ 2050

Επιταχύνοντας προς ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών ρύπων

Η ΕΔΕΥΕΠ συνεργάζεται με την κυβέρνηση και όλους τους βασικούς εταίρους για τον ουσιαστικό ρόλο που κατέχουν οι φυσικοί πόροι της Ελλάδας στην ενεργειακή μετάβαση ώστε να επιτευχθεί ο τελικός στόχος μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα έως το 2050. Εστιάζουμε στην κεφαλαιοποίηση των αποθεμάτων του φυσικού αερίου της χώρας, προωθώντας έργα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας και αξιοποιώντας τις δυνατότητες της Ελλάδας για τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον κεντρικό ρόλο του ως καύσιμο-γέφυρα, το φυσικό αέριο αναμένεται να παραμείνει σημαντικό συστατικό στο ενεργειακό μείγμα. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές προβλέψεις, η ζήτηση για φυσικό αέριο πιθανόν να αυξηθεί κατά 40% λόγω της μεταστροφής από τον άνθρακα στο φυσικό αέριο, ενώ μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα στο ενεργειακό μας σύστημα κατά 50%.

Δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε προς ένα μέλλον με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα και βιώσιμου μετασχηματισμού του ενεργειακού μας συστήματος με γνώμονα τρεις θεμελιώδεις αρχές: την οικονομική προσβασιμότητα, την εφοδιαστική αξιοπιστία και μια ολιστική προσέγγιση όπου αξιοποιούνται όλες οι διαθέσιμες πηγές ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Ο πρώτος κλιματικός νόμος της Ελλάδας

Με αφορμή το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταστεί «κλιματικά ουδέτερη» έως το 2050, ο εθνικός νόμος για το κλίμα της Ελλάδας θέτει φιλόδοξους στόχους. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αναμένεται να μειωθούν κατά τουλάχιστον 55% μέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας και κατά 80% έως το 2040, ώστε να επιτευχθούν μηδενικές εκπομπές έως το 2050.

Εκτός από τη θέσπιση ανώτατων ορίων εκπομπών άνθρακα ανά τομέα, ο νόμος επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Ελλάδας να καταργήσει πλήρως έως το 2028 την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, μία μορφή γαιάνθρακα ο οποίος αποτελεί το πιο ρυπογόνο ορυκτό καύσιμο.

Η Ελλάδα στοχεύει να διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε περίπου 20 γιγαβάτ έως το 2030, εκ των οποίων τα 2 γιγαβάτ θα προέρχονται από υπεράκτια αιολικά έργα. Οι τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας και μείωσης του άνθρακα πρόκειται να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο, ενώ οι επενδύσεις μεγάλης κλίμακας κατά μήκος ολοκλήρου του ενεργειακού φάσματος καθίστανται κορυφαία προτεραιότητα.