Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΣ

HEREMA - Our Transformation

Ο ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΣ

Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της ΕΔΕΥΕΠ εντός ολοκλήρου του ενεργειακού φάσματος τροφοδοτείται από την πεποίθησή μας να οδηγούμε τις σημαντικές εξελίξεις κι αλλαγές. Συνδράμουμε στην επιτάχυνση του ενεργειακού μετασχηματισμού της Ελλάδας με στόχο την απαλλαγή από εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, την κάλυψη της ενεργειακής ζήτησης και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Η ΕΔΕΥΕΠ, το καλοκαίρι του 2020, προχώρησε στο μεγαλύτερο μετασχηματισμό από ιδρύσεώς της το 2011, όταν είχε οριστεί ως υπεύθυνος φορέας για την ανάπτυξη και τη διαχείριση του τομέα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Με πυξίδα την πεποίθηση, ότι η εταιρεία έπρεπε να γίνει βασικός παράγοντας στην επιδίωξη της ενεργειακής μετάβασης και ενεργειακής ασφάλειας στην Ελλάδα, η ηγεσία της ΕΔΕΥΕΠ προχώρησε στη δημιουργία μιας φιλόδοξης στρατηγικής εταιρικού μετασχηματισμού, η οποία βασίζεται σε τρεις πυλώνες: αναμόρφωση, διαφοροποίηση και εκσυγχρονισμός.

Capture Extension Extension

Μέσα στην τελευταία δεκαετία, η ΕΔΕΥΕΠ έχει σημειώσει πολύ σημαντική πρόοδο στην επιτάχυνση του τομέα της εξερεύνησης και της παραγωγής υδρογονανθράκων της Ελλάδας. Έχει λάβει διευρυμένη εντολή, η οποία εμπεριέχει εναλλακτικές ενεργειακές τεχνολογίες ζωτικής σημασίας, ενώ παράλληλα έχει αποτελέσει την κινητήρια δύναμη πίσω από την εφαρμογή νέων κατευθυντήριων γραμμών που πληρούν – και σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν – τις καλύτερες πρακτικές περιβαλλοντικής και κοινωνικής εταιρικής ευθύνης.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στο να μετατρέψουμε τους φυσικούς πόρους της χώρας μας σε ενέργεια με γνώμονα το κοινωνικό όφελος, ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο της Ελλάδας ως βασικού κόμβου ενεργειακής ασφάλειας σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.