ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Σύμφωνα με το Νόμο, η ΕΔΕΥΕΠ είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση ετήσιων σχεδίων και αναφορών, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με άλλες αρμόδιες αρχές της Ε.Ε.

Ετήσια Σχέδια

Η ΕΔΕΥΕΠ καταρτίζει Ετήσια Σχέδια για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, σύμφωνα με το ΄Αρθρο 21 του Νόμου 4409/2016.

Ετήσιο Σχέδιο 2024
Λήψη
Ετήσιο Σχέδιο 2023
Λήψη
Ετήσιο Σχέδιο 2022
Λήψη
Ετήσιο Σχέδιο 2021
Λήψη
Ετήσιο Σχέδιο 2020
Λήψη
Ετήσιο Σχέδιο 2019
Λήψη
Ετήσιο Σχέδιο 2018
Λήψη

Ετήσιες Αναφορές

Σύμφωνα με το Άρθρο 24 του Νόμου 4409/2016, η Αρμόδια Αρχή θα υποβάλλει μια ετήσια αναφορά στην Επιτροπή, που θα περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ, σημείο 3.

Annual Report 2021
Λήψη
Ετήσια Αναφορά 2020
Λήψη
Ετήσια Αναφορά 2019
Λήψη
Ετήσια Αναφορά 2018
Λήψη
Ετήσια Αναφορά 2017
Λήψη
Ετήσια Αναφορά 2016
Λήψη