ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Greece Energy Data, Interactive Maps, seismic lines

ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΔΕΥΕΠ μετασχηματίζει και ψηφιοποιεί τη συλλογή, την ανάλυση και την αποθήκευση τεχνικών δεδομένων για το υπέδαφος και τις θάλασσες της Ελλάδας.

Παρέχουμε δεδομένα και τεχνικές πληροφορίες για το υπέδαφος και τις θάλασσες της Ελλάδας που σχετίζονται με τους ενεργειακούς πόρους, όπως η εξερεύνηση και η παραγωγή υδρογονανθράκων, τα υπεράκτια αιολικά και πιθανές τοποθεσίες αποθήκευσης CO2 και ενέργειας. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται σε όλη την ελληνική επικράτεια, με στόχο την αξιοποίηση του δυναμικού της χώρας ως κορυφαίο κέντρο ενέργειας που πρωτοπορεί παράλληλα στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.

Το αρχείο δεδομένων μας περιλαμβάνει:

12.500 χλμ πρόσφατων 2D σεισμικών γραμμών μη-αποκλειστικής χρήσεως
9.000 χλμ επανεπεξεργασμένων παλαιών σεισμικών γραμμών
1.270km 2 3D σεισμικών γραμμών
13.000 χλμ παλαιών σεισμικών γραμμών, δεδομένων θέσης και ταχυτήτων
Στοιχεία για 191 πετρελαιοπηγές
Αναφορές και χάρτες για γεωλογικά, γεωφυσικά και μηχανολογικά δεδομένα

Ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων (δηλαδή γεωλογικά, γεωφυσικά και μηχανολογικά δεδομένα), η ΕΔΕΥΕΠ μπορεί να συντάξει αναφορές για τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις δυνατότητες συγκεκριμένων τοποθεσιών για ανακαλύψεις υδρογονανθράκων, τοποθεσίες CCS/UGS και περιοχές υπεράκτιων αιολικών έργων. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται επίσης για την προώθηση της επιστημονικής έρευνας και την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων παραγωγής και γεώτρησης σε ολόκληρη τη χώρα.