Δελτίο τύπου

Μνημόνιο Συνεργασίας ΕΔΕΥ και ΕΚΕΤΑ

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, διετούς διάρκειας, το οποίο αφορά στην έρευνα και εκμετάλλευση υπόγειων γεωλογικών σχηματισμών σχετιζόμενων με την ύπαρξη υδρογονανθράκων, διοξειδίου του άνθρακα και συναφών χημικών μορίων.

Η συνεργασία αφορά τις ακόλουθες δράσεις:

i. Μελέτη γεωλογικών σχηματισμών σχετιζόμενων με την ύπαρξη υδρογονανθράκων σε υγρή και αέρια μορφή, διοξειδίου του άνθρακα και συναφών χημικών μορίων.

ii. Εργαστηριακές μετρήσεις δειγμάτων επιφανειακών και βάθους περιοχών ενδιαφέροντος της ΕΔΕΥ.

iii. Επανεξέταση και μοντελοποίηση γεωλογικών, γεωφυσικών και κοιτασματολογικών δεδομένων στον ελληνικό χώρο.

iv. Υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με θέμα τον ευρύτερο τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης γεωλογικών δομών προς δέσμευση (capture, sequestration) υγρών ή αερίων χημικών μορίων.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΔΕΥ, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της έρευνας υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, συνεργάζεται ήδη με το Πολυτεχνείο Κρήτης, σε προγράμματα που αφορούν την επεξεργασία γεωφυσικών δεδομένων και την ανάλυση οργανικής ύλης και συμμετέχει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανική Πετρελαίου» της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.

PR_REL_290119_EN (.pdf)