Δελτίο τύπου

Συνεργασία ΕΔΕΥ και Lloyd’s Register

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) και του Lloyd’s Register για την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης σε Υπεράκτιες Εγκαταστάσεις Υδρογονανθράκων.

Η διεθνής εμπειρία του Lloyd’s Register σε θέματα ασφάλειας υπεράκτιων δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή εμπειρία των στελεχών της ΕΔΕΥ αποτέλεσαν τα εχέγγυα για τη διαμόρφωση της πρώτης έκδοσης ενός σχεδίου που να εξασφαλίζει την έγκαιρη και συντονισμένη απόκριση των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων.

Όπως σημειώνει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥ, Γιάννης Μπασιάς «Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και εντατική δουλειά, μαζί με τoν πολύτιμο σύμβουλό μας, το Lloyd’s Register, καταρτίσαμε το προσχέδιο του πρώτου Εθνικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγκης σε Υπεράκτιες Εγκαταστάσεις Υδρογονανθράκων. Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια, μέσα από τη δημιουργία των πλέον αποτελεσματικών διαδικασιών κι υποδομών, αξιοποιώντας τα επιτυχημένα διεθνή πρότυπα».

«Με γνώμονα την ασφάλεια της ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διεθνή εμπειρία, συνεργαστήκαμε εντατικά με την ΕΔΕΥ τους τελευταίους μήνες για να αναπτύξουμε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό ετοιμότητας και διαχείρισης κρίσεων, που διευκολύνει τον συντονισμό, εμπνέει εμπιστοσύνη και προάγει την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, ώστε να αποφευχθούν επιπτώσεις στην υγειά και το περιβάλλον», υπογραμμίζει ο Θεοδόσης Σταματέλλος, Περιφερειακός Διευθυντής Νότιας Ευρώπης για τον Lloyd’s Register.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου προέκυψε μετά από Διαγωνιστική Διαδικασία που εκπόνησε η ΕΔΕΥ.

Υπενθυμίζεται ότι το Εθνικό Σχέδιο στοχεύει στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις υδρογονανθράκων κι ότι η πρώτη έκδοσή του έχει ήδη αποσταλεί προς διαβούλευση στους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς, όπως το Λιμενικό Σώμα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

PR_REL_180719_EN (.pdf)