Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) συμμετείχε στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τη Δέσμευση και Αποθήκευση Διοξειδίου του Άνθρακα (2023 Europe Forum on Carbon Capture & Storage) που οργάνωσε το Global CCS Institute.

Την ΕΔΕΥΕΠ εκπροσώπησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Αριστοφάνης Στεφάτος, που έλαβε μέρος στην ομάδα Policy, Legal and Regulatory Working Group, με τη συμμετοχή αποστολών από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ, της Νορβηγίας, Δανίας, Ολλανδίας, Ρουμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου – οι εκπρόσωποι των οποίων αντάλλαξαν ιδέες και βέλτιστες πρακτικές. 

Η ομάδα της ΕΔΕΥΕΠ είχε την ευκαιρία να εξετάσει αναλυτικά τις φιλόδοξες ευρωπαϊκές πολιτικές σε ό,τι αφορά το κλίμα και τη Δέσμευση και Αποθήκευση Άνθρακα, όπως παρουσιάστηκαν από τον επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Δράσης για το Κλίμα (DG Clima), Kurt Vandenberghe.

Τα συμμετέχοντα μέλη της ΕΔΕΥΕΠ συζήτησαν με ομολόγους τους από κυβερνητικές υπηρεσίες του εξωτερικού την υλοποίηση της Οδηγίας της ΕΕ για τη Δέσμευση και Αποθήκευση Άνθρακα, καθώς και βήματα για την ενίσχυση και επιτάχυνση σχετικών πρωτοβουλιών που κρίνονται απαραίτητες για να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι ευρωπαϊκοί και εθνικοί στόχοι για μηδενικές εκπομπές άνθρακα (Net Zero).

Τέλος, οι συμμετέχουσες αποστολές πραγματεύτηκαν τρόπους για να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα σε τοπικό επίπεδο και να δημιουργηθούν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες, ενώ εξέτασαν επίσης το ρυθμιστικό, κανονιστικό, και χρηματοδοτικό πλαίσιο της Δέσμευσης και Αποθήκευσης Άνθρακα.