Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) διοργάνωσε εκδήλωση ώστε να παρουσιάσει επίσημα τη Λευκή Βίβλο για έργα CCS (Capture Carbon Storage). Πρόκειται για έργα δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα που αφορούν σε τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια της χώρας να πετύχει τους φιλόδοξους ενεργειακούς της στόχους.
 
Η Λευκή Βίβλος συντάχθηκε και εκδόθηκε με τη στήριξη της KPMG Greece και διερευνά τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις του κλάδου δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου άνθρακα. Παρέχει εικόνα της σχετικής νομοθεσίας στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και του Ηνωμένου Βασιλείου, και περιλαμβάνει επίσης προτάσεις για επιχειρήσεις και επαγγελματίες.
 
Η εκδήλωση –την οποία συμπαρουσίασε η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου– προσέφερε την ευκαιρία σε ενδιαφερομένους να συγκεντρωθούν, να συζητήσουν κομβικά ευρήματα και να μοιραστούν τις εμπειρίες και την τεχνογνωσία τους, καθώς συνεχίζεται η προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου της χώρας για μηδενικές εκπομπές άνθρακα (Net Zero).