Δελτίο τύπου

Ολοκληρώθηκε ο 1oς κύκλος συνεργασίας της ΕΔΕΥ με το JRC

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα συνεργασίας “Provision of Advisory Support to HHRM”, στο οποίο συμμετείχαν η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) και το Joint Research Center (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Μάιο και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2018. Κατόπιν προτάσεων του JRC, η ΕΔΕΥ επικαιροποίησε διαδικασίες και εισήγαγε νέες λειτουργίες για να διευκολύνει την αποτελεσματική εποπτεία των δραστηριοτήτων υπεράκτιων υδρογονανθράκων. Επίσης, η εταιρεία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει στο άμεσο μέλλον τις προτάσεις του JRC για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων πληροφοριών στην ιστοσελίδα της και στο ετήσιο σχέδιό της για το 2019.

To JRC υπογράμμισε τα αποτελέσματα της συνεργασίας: «Αναγνωρίζουμε τα σημαντικά επιτεύγματα της ΕΔΕΥ στο να δημιουργήσει, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μια πλήρως λειτουργική αρμόδια αρχή που διαχειρίζεται ένα ευρύ φάσμα ρυθμιστικών καθηκόντων στο πλαίσιο του εθνικού τους δικαίου. Το JRC εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η συνεισφορά του συνέβαλε σε αυτό το επίτευγμα. Όσον αφορά στην προετοιμασία των Εξωτερικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτων Αναγκών, η συνολική εντύπωση του JRC ήταν ότι υπάρχει σθεναρή δέσμευση της ΕΔΕΥ να ολοκληρώσει την εκπόνηση εξωτερικών σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Από τις συζητήσεις προέκυψε ότι η ΕΔΕΥ και οι άλλες αρμόδιες Ελληνικές αρχές θα συνεχίσουν την προσπάθεια επίτευξης του μέγιστου βαθμού αποτελεσματικότητας στον τρόπο αντίδρασης των εμπλεκόμενων φορέων».

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΔΕΥ έχει ήδη ξεκινήσει 2ο κύκλο συνεργασίας με το JRC, στο πλαίσιο της κατάρτισης, σε εθνικό επίπεδο, σχεδίου αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που θα καλύπτει όλες τις περιοχές με υπεράκτιες εγκαταστάσεις υδρογονανθράκων.