Δελτίο Τύπου

Επιτυχημένη ολοκλήρωση θαλάσσιων γεωφυσικών ερευνών για φυσικό αέριο στην Ελλάδα

Η διεθνής εταιρεία πρόσκτησης και επεξεργασίας θαλάσσιων γεωφυσικών δεδομένων Shearwater ολοκλήρωσε σήμερα με επιτυχία γεωφυσικές έρευνες σε θαλάσσιο οικόπεδο στο Ιόνιο Πέλαγος. Στόχος των ερευνών ήταν να αξιολογηθούν το μέγεθος και οι προοπτικές των δυνητικών αποθεμάτων φυσικού αερίου της χώρας.

Οι έρευνες έλαβαν χώρα σε μια συγκυρία κατά την οποία το φυσικό αέριο βρίσκεται στην κορυφή της ενεργειακής ατζέντας της Ευρώπης εξαιτίας των ελλείψεων στην τροφοδοσία που έχουν οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση του κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία και τα νοικοκυριά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να συμπεριληφθούν οι επενδύσεις σε φυσικό αέριο στη νέα ταξινομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως βιώσιμες «πράσινες» επενδύσεις που στηρίζουν τη στρατηγική απανθρακοποίησης της ΕΕ και την επίτευξη των κλιματικών και περιβαλλοντικών της στόχων.

Ο κ. Αριστοφάνης Στεφάτος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥ -της εταιρείας που έχει την ευθύνη επίβλεψης για την ανάπτυξη του κλάδου Έρευνας και Παραγωγής υδρογονανθράκων στην Ελλάδα- καλωσόρισε την ολοκλήρωση των σεισμικών ερευνών, δηλώνοντας ότι «πρόκειται για το πρώτο απτό βήμα μετά από περισσότερο από μισή δεκαετία προκειμένου να αποκτήσουμε σαφήνεια αναφορικά με τη δυνατότητα της Ελλάδας να αξιοποιήσει τα θαλάσσια αποθέματα φυσικού αερίου της». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, εκτέλεσαν τις έρευνες ακολουθώντας τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα, ξεπερνώντας ακόμα και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές».

Το επόμενο βήμα στη διαδικασία είναι η ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων. Από προηγούμενες μελέτες και εκτιμήσεις Ελλήνων και διεθνών αναλυτών έχει προκύψει ότι η δυνητική αξία των αποθεμάτων φυσικού αερίου της Ελλάδας θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 250 δις. ευρώ, στηρίζοντας τη διαδικασία αντικατάστασης του άνθρακα από φυσικό αέριο στην ευρύτερη περιοχή και επιταχύνοντας τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό σύστημα χαμηλών ρύπων. Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα της Ελλάδας (ΕΣΕΚ) προβλέπει σημαντική αύξηση στη χρήση φυσικού αερίου, αναδεικνύοντας τον ρόλο του φυσικού αερίου ως κρίσιμης τεχνολογίας-«γέφυρας» στις προσπάθειες οικοδόμησης ενός ενεργειακού συστήματος που θα κυριαρχείται από τεχνολογίες ΑΠΕ.


Πεδίο ερευνών: Ιόνιο Πέλαγος, Μπλοκ 10, έκταση 3. 421 km2, Διαχειριστής: Ελληνικά Πετρέλαια.2, Operator: HELPE

Μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας που εφαρμόστηκαν:

• Χρήση του πρωτοκόλλου «ήπιας εκκίνησης» για να διασφαλιστεί ότι τα θαλάσσια θηλαστικά μπορούν να απομακρυνθούν προσωρινά από την περιοχή διενέργειας των γεωφυσικών ερευνών πριν την έναρξή τους.

• Διπλασιασμός των παρατηρητών των θαλάσσιων θηλαστικών πάνω στο πλοίο που διενήργησε τις σεισμικές έρευνες για να διασφαλιστεί η προστασία των κητωδών και άλλων ειδών θαλάσσιας ζωής εντός της ζώνης ασφαλείας.

• Διπλασιασμός της ακτίνας της ζώνης ασφαλείας έως 1,5 χιλιόμετρα γύρω από το πλοίο που διενήργησε τις σεισμικές έρευνες σε περίπτωση εντοπισμού μεγάλων θαλάσσιων ζώων.

• Περίοδος αναμονής 30 λεπτών πριν την έναρξη και παύση κάθε ερευνητικής δραστηριότητας.

• Εφαρμογή ζώνης αποκλεισμού 1 χιλιομέτρου γύρω από τις περιοχές «Natura» καθώς και τις ιχθυοκαλλιέργειες.

• Παρακολούθηση από ξηράς και αέρος των κητωδών κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των ερευνών.

• Περιβαλλοντική παρακολούθηση των καταφυγίων άγριας ζωής, συμπεριλαμβανομένης της τηλεμετρικής παρακολούθησης χελωνών καρέτα-καρέτα με συσκευές εντοπισμού GPS.

• Πλήρης συμμόρφωση με όλους τους εφαρμοστέους κανονισμούς και οδηγίες σύμφωνα με συμβάσεις MARPOL VI και ACCOBAMS και τις κατευθύνσεις του JNCC.

PR_REL_040222_EN (.pdf)