Δελτίο Τύπου

Επιτυχημένη ολοκλήρωση και της 2ης θαλάσσιας γεωφυσικής έρευνας για φυσικό αέριο στην Ελλάδα

Η διεθνής εταιρεία πρόσκτησης και επεξεργασίας θαλάσσιων γεωφυσικών δεδομένων Shearwater ολοκλήρωσε για λογαριασμό των ΕΛΠΕ, τη δεύτερη θαλάσσια γεωφυσική (σεισμική) έρευνα στο Βόρειο Ιόνιο Πέλαγος. Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια των ερευνών που ολοκληρώθηκαν στις αρχές Φεβρουαρίου 2022 στο Νότιο Ιόνιο. Ο στόχος των ερευνών που ήταν να αξιολογηθούν το μέγεθος των δυνητικών αποθεμάτων φυσικού αερίου της χώρας, έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή όπου το ενεργειακό κόστος αυξάνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και επικεντρωνόμαστε σε θέματα στρατηγικής ασφάλειας του εφοδιασμού. Το επόμενο βήμα στη διαδικασία είναι η επεξεργασία των συλλεγμένων δεδομένων προκειμένου να αναλυθούν και να αξιολογηθούν. Η ποιότητα και η ταχύτητα υλοποίησης των επόμενων εργασιών αποτελούν προτεραιότητα προκειμένου να ωριμάσουν οι σχετικές επενδυτικές αποφάσεις για τις συγκεκριμένες περιοχές.

Ο κ. Αριστοφάνης Στεφάτος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥ – της εταιρείας που έχει την ευθύνη επίβλεψης για την ανάπτυξη του κλάδου Έρευνας και Παραγωγής υδρογονανθράκων στην Ελλάδα – καλωσόρισε την ολοκλήρωση των σεισμικών ερευνών, δηλώνοντας: «Χαίρομαι ιδιαίτερα με την επιτυχή ολοκλήρωση και του δεύτερου γύρου θαλάσσιων γεωφυσικών ερευνών. Εφαρμόστηκαν αυστηρά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της θαλάσσιας ζωής που όχι μόνο πληρούν, αλλά ξεπερνούν τα καθιερωμένα διεθνή πρότυπα για την ελαχιστοποίηση της επίδρασης και μεγιστοποίηση της παρακολούθησης και προστασίας της θαλάσσιας ζωής. Θα ήθελα να αναγνωρίσω την πολύ καλή συνεργασία μας με τα ΕΛΠΕ και την Shearwater, που αποτελεί παράδειγμα για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε επιτυχημένες συνεργασίες με επενδυτές και τεχνικούς εμπειρογνώμονες προκειμένου να ικανοποιήσουμε δύο εξίσου σημαντικές προτεραιότητες: την ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού μας εφοδιασμού, με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος και της φυσικής ομορφιάς της χώρας μας».

Ο κ. Rikard Scoufias, Πρόεδρος της ΕΔΕΥ ΑΕ, σχολίασε: «Συγχαίρω όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την ολοκλήρωση και του δεύτερου γύρου των υπεράκτιων ερευνών. Η πρόοδος αυτή αντιπροσωπεύει σημαντικά βήματα προς την αξιοποίηση των πόρων φυσικού αερίου της Ελλάδας και σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και αξιοποίηση των ενεργειακών στρατηγικών εξελίξεων που τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την Ελλάδα σημαντικό ενεργειακό πρωταγωνιστή στην περιοχή και την Ευρώπη».


Πεδίο ερευνών: Ιόνιο Πέλαγος, Μπλοκ Ιόνιο, έκταση 6. 671 km2, Διαχειριστής: Ελληνικά Πετρέλαια.

Μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας που εφαρμόστηκαν:

• Χρήση του πρωτοκόλλου «ήπιας εκκίνησης» για να διασφαλιστεί ότι τα θαλάσσια θηλαστικά μπορούν να απομακρυνθούν προσωρινά από την περιοχή διενέργειας των γεωφυσικών ερευνών πριν την έναρξή τους.

• Διπλασιασμός των παρατηρητών των θαλάσσιων θηλαστικών πάνω στο πλοίο που διενήργησε τις σεισμικές έρευνες για να διασφαλιστεί η προστασία των κητωδών και άλλων ειδών θαλάσσιας ζωής εντός της ζώνης ασφαλείας.

• Διπλασιασμός της ακτίνας της ζώνης ασφαλείας έως 1,5 χιλιόμετρα γύρω από το πλοίο που διενήργησε τις σεισμικές έρευνες σε περίπτωση εντοπισμού μεγάλων θαλάσσιων ζώων.

• Περίοδος αναμονής 30 λεπτών πριν την έναρξη και παύση κάθε ερευνητικής δραστηριότητας.

• Παθητική ακουστική παρακολούθηση υποβρύχιων ήχων για την μέτρηση των επίπεδων θαλάσσιου θορύβου και τον εντοπισμό θαλάσσιων θηλαστικών.

• Εφαρμογή ζώνης αποκλεισμού 1 χιλιομέτρου γύρω από τις περιοχές «Natura» καθώς και τις ιχθυοκαλλιέργειες.

• Παρακολούθηση από ξηράς και αέρος των κητωδών κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας των ερευνών.

• Περιβαλλοντική παρακολούθηση των καταφυγίων άγριας ζωής, συμπεριλαμβανομένης της τηλεμετρικής παρακολούθησης χελωνών καρέτα-καρέτα με συσκευές εντοπισμού GPS.

• Πλήρης συμμόρφωση με όλους τους εφαρμοστέους κανονισμούς και οδηγίες σύμφωνα με συμβάσεις MARPOL VI και ACCOBAMS και τις κατευθύνσεις του JNCC.

PR_REL_080322_EN (.pdf)