Η ΕΔΕΥ έθεσε τα θεμέλια μιας στρατηγικής σύμπραξης με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), έχοντας ως επίκεντρο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Ελλάδας, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας καθώς και της παροχής τεχνικής υποστήριξης.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί ορόσημο για το διπλό καθήκον της ΕΔΕΥ: Την επιτάχυνση των δραστηριοτήτων στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην Ελλάδα με στόχο την ενίσχυση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και την παράλληλη τήρηση των υψηλότερων δυνατών προτύπων για την προστασία του περιβάλλοντος της χώρας μας. Η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων θα επικεντρωθεί σε τέσσερις βασικούς τομείς:

1) Καταγραφή των επιπέδων υποθαλάσσιου θορύβου με έμφαση στο πώς επηρεάζεται η θαλάσσια ζωή. Αυτό περιλαμβάνει βήματα για τη δημιουργία μόνιμων υπεράκτιων παρατηρητηρίων, αρχικά στο Ιόνιο Πέλαγος, στα οποία θα παρακολουθείται με παθητικά μέσα ο υποθαλάσσιος ήχος.

2) Κατανόηση των αναγκών για την ανάπτυξη των επερχόμενων υπεράκτιων αιολικών πάρκων με έμφαση σε τεχνικά, περιβαλλοντικά και χωροταξικά ζητήματα, αξιοποιώντας και διασταυρώνοντας ιδέες, εμπειρίες και συνέργειες με τη βιομηχανία υδρογονανθράκων.

3) Αξιολόγηση τεχνικών, περιβαλλοντικών και χωροταξικών θεμάτων, για έργα υπόγειας αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, και διερεύνηση μεθόδων παρακολούθησης υποθαλάσσιων χώρων για έγκαιρη ανίχνευση τυχόν διαρροών.

4) Συνεργασία σε θέματα θαλάσσιας γεωλογίας, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των χαρακτηριστικών του βυθού και των αβαθών ιζημάτων, με έμφαση στον εντοπισμό ενεργών διαρροών υδρογονανθράκων στο πυθμένα και χαρτογράφηση θαλάσσιων γεωλογικών κινδύνων.

Το ΕΛΚΕΘΕ δεν είναι μόνο το μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα για τις θαλάσσιες επιστήμες στην Ελλάδα, είναι και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, με 60 χρόνια μακρόχρονης πορείας, κατά την οποία παρέχει ανεξάρτητη επιστημονική έρευνα για τις θάλασσες και τα θαλάσσια οικοσυστήματα, με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Μάλιστα, αξίζει να αναφέρουμε ότι το ΕΛΚΕΘΕ είναι πρωτοπόρο στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη θάλασσα, από την εξερεύνηση υδρογονανθράκων, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει τις μεγαλύτερες μελέτες στη χώρα μας – τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Κρητικό Πέλαγος.

Κάνοντας λόγο για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, ο κ. Αριστοφάνης Στεφάτος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥ, ανέφερε «αυτό είναι ένα πρώτο βήμα για μια μακροχρόνια συνεργασία», ενώ πρόσθεσε ότι «αυτή η συνεργασία αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την πρόληψη και το μετριασμό τυχόν πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην θαλάσσια ζωή και στα θαλάσσια οικοσυστήματα, συμβάλλοντας επίσης στην επιτάχυνση των προσπαθειών που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στον τομέα της ενέργειας».

Ο κ. Αντώνιος Μαγουλάς, Πρόεδρος του ΕΛΚΕΘΕ, υπογράμμισε: «Πρόκειται για μια στρατηγική συνεργασία που μπορεί να προσθέσει μεγάλη αξία στη χώρα μας και στο ΕΛΚΕΘΕ. Όχι μόνο συμβάλλει σε βασικούς ερευνητικούς τομείς, αλλά μας παρέχει και την ευκαιρία να συνεισφέρουμε ουσιαστικά στον καθορισμό πολιτικών και την υιοθέτηση διαδικασιών μετριασμού των συνεπειών των δραστηριοτήτων στις θαλάσσιες περιοχές εξερεύνησης».

Η ΕΔΕΥ είναι αφοσιωμένη στο να διευκολύνει και να επισπεύσει την εξερεύνηση και αξιοποίηση εγχώριων κοιτασμάτων φυσικού αερίου και την οικοδόμηση ενός ισχυρού ενεργειακού συστήματος που προστατεύει τα εθνικά στρατηγικά συμφέροντα τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.