Δελτίο τύπου

Κύρωση συμβάσεων μίσθωσης

Την Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2019 κυρώθηκαν επισήμως από τη Βουλή των Ελλήνων οι παρακάτω Συμβάσεις Μίσθωσης, οι οποίες αναφέρονται στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων:

1. Περιοχή ‘’ΙΟΝΙΟ’’ (Βlock Ionian)

2. Περιοχή ‘’10’’ (Block 10)

3. Περιοχή ‘’ΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ’’ (Block WEST CRETE)

4. Περιοχή ‘’ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ’’ (Block SOUTHWEST CRETE)

Εντός των επόμενων ημερών, αναμένεται η δημοσίευση των εν λόγω ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-ΝΟΜΩΝ στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ) από το Εθνικό Τυπογραφείο, προκειμένου να τεθούν σε ισχύ.

PR_REL_041019_EN (.pdf)