Δελτίο τύπου

Επιτυχής ολοκλήρωση σεμιναρίου ΕΔΕΥ- Sealines

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διεθνές σεμινάριο με τίτλο «Sealines: An overview on the state of art and technologies» που συνδιοργάνωσαν η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) και το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης της Ιταλίας, στην Αθήνα, στο πλαίσιο του προγράμματος Sealines.

To Sealines εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Bluemed κι αφορά στην ασφάλεια και την αξιοποίηση των υποθαλάσσιων αγωγών.

Το σεμινάριο, στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι εταιρειών και φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, αναπτύχθηκε σε τρείς ενότητες: Η πρώτη ενότητα αφορούσε τη χαρτογράφηση των θαλάσσιων υποδομών, η δεύτερη θέματα συντήρησης, παρακολούθησης και επαναχρησιμοποίησης αγωγών, ενώ στην τρίτη ενότητα συζητήθηκαν, μεταξύ των εκπροσώπων των συμμετεχόντων αρμοδίων αρχών, ρυθμιστικά και νομοθετικά θέματα.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Ν. 4409/2016, η ΕΔΕΥ είναι η Αρμόδια Αρχή για την παρακολούθηση της ασφάλειας στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας κι εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε παραχωρηθείσες περιοχές στην ελληνική επικράτεια.

PR_REL_240619_EN (.pdf)