Δελτίο τύπου

Η ΕΔΕΥ διοργανώνει το Mediterranean Offshore Authorities Forum

Ακολουθώντας το όραμά της για ενδυνάμωση της περιφερειακής συνεργασίας σε καίριους κλάδους όπως είναι η υπεράκτια ασφάλεια, η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) προχωρά σε μία ακόμη πρωτοβουλία διασυνοριακής εμβέλειας.

Με τη συμμετοχή των αρμόδιων αρχών για την υπεράκτια ασφάλεια από χώρες της Μεσογείου της ΕΕ (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Μάλτα, και Πορτογαλία), το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κύπρου και της Εταιρείας Υδρογονανθράκων Κύπρου, η ΕΔΕΥ διοργανώνει στις 4 Δεκεμβρίου 2020 το Mediterranean Offshore Authorities Forum.

Μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, η ΕΔΕΥ στοχεύει να ενθαρρύνει τη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας των υπεράκτιων δραστηριοτήτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή της Μεσογείου αναπτύσσοντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών ως βασικό παράγοντα ενίσχυσης της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης, προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών σε αυτήν την περιοχή.

Το Mediterranean Offshore Authorities Forum αποτελεί μέρος της στρατηγικής της ΕΔΕΥ για ηγετικές πρωτοβουλίες σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την εξέλιξη του τομέα σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα και τους βέλτιστους τρόπους αντιμετώπισης θεμάτων που άπτονται του ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση).

Τις εργασίες του Forum θα ανοίξει ο κ. Αριστοφάνης Στεφάτος, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ Α.Ε.), ενώ θα ακολουθήσουν παρουσιάσεις και τοποθετήσεις εκπροσώπων φορέων και υπουργείων από ευρωπαϊκές χώρες όπως των: Κατερίνα Πλατή (Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας), Vlatka Vanicek (Κροατική Υπηρεσία Υδρογονανθράκων), Κατερίνα Κωστάκη (Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων), Roberto Cianella (Ιταλικό Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, Γενική Διεύθυνση Υποδομών, Ασφάλειας και Ασφάλειας των συστημάτων Ενέργειας), Στέλιος Ζερβός (Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κύπρου, Τμήμα Δημοσίων Έργων). Κατόπιν θα ακολουθήσει διάλογος και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών στον οποίο θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι αρμόδιων αρχών ευρωπαϊκών κρατών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

PR_REL_021220_EN (.pdf)