Σε συνεργασία για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στη Νορβηγία κατά τον ενεργειακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου με σκοπό να ενσωματωθούν στην ελληνική έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων προχωρά η ΕΔΕΥ με το νορβηγικό ίδρυμα SINTEF, έναν από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους ευρωπαϊκούς οργανισμούς έρευνας.

Το έργο, που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τη SINTEF, θα διαρκέσει 18 μήνες και φέρει τον τίτλο «Επισκόπηση του μετασχηματισμού της νορβηγικής βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά την ενεργειακή μετάβαση και η εφαρμογή του στην Ελλάδα». Το έργο θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένη έρευνα πάνω στον επιτυχημένο μετασχηματισμό του νορβηγικού τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου τα τελευταία χρόνια με σκοπό την εφαρμογή τεχνικών και καλών πρακτικών στην ελληνική βιομηχανία υδρογονανθράκων.

Στόχος είναι να διερευνηθούν τρόποι με τους οποίους οι τρέχουσες δραστηριότητες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα μπορούν να εμπλουτιστούν με «πράσινες» ενεργειακές λύσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα και της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.

Για το σκοπό αυτό, η ΕΔΕΥ έλαβε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 2014-2021 (ΧΜ-ΕΟΧ / EEA Grants 2014-2021), ο οποίος με τη συνεισφορά της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας αποσκοπεί στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και στην ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων ανάμεσα στις δότριες χώρες και στις 15 επιδοτούμενες χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα.

PR_REL