Δελτίο τύπου

Παρουσία της ΕΔΕΥ στο 5o Διεθνές Διεπιστημονικό Συμπόσιο 'Ποιήεσσα'

Η ΕΔΕΥ συμμετείχε στο 5o Διεθνές Διεπιστημονικό Συμπόσιο 'Ποιήεσσα', με τίτλο 'ΑΙΓΑΙΟ: Το Αρχιπέλαγος της Ειρήνης', το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο μεταξύ 5 και 7 Οκτωβρίου. Ο κος Σπύρος Μπέλλας, αντιπρόεδρος της εταιρείας, παρουσίασε στο κοινό πώς η ορθή διαχείριση των υδρογονανθράκων από την ΕΔΕΥ, λειτουργεί προς το Δημόσιο όφελος.

Σ. Μπέλλας παρουσίαση (.pdf)