Δελτίο τύπου

Ενίσχυση συνεργασίας ΕΔΕΥ με Πολυτεχνείο Κρήτης

Σε διεύρυνση της επιστημονικής-ερευνητικής συνεργασίας προχώρησαν η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) και το Πολυτεχνείο Κρήτης και ειδικότερα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανική Πετρελαίου» της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, στο πλαίσιο του διετούς μνημονίου που υπέγραψαν τον Απρίλιο του 2017.

Συγκεκριμένα, η ΕΔΕΥ προσφέρει τη δυνατότητα δίμηνης θερινής πρακτικής άσκησης σε φοιτητές του Προγράμματος,με στόχο να αποκτήσουν εμπειρία, μέσω της ενεργούς συμμετοχής σε projects της εταιρείας. Επίσης,σχεδιάζεται η επιστημονική συνεργασία στο πλαίσιο της εκπόνησης διπλωματικών εργασιών σε θέματα υδρογονανθράκων που ενδιαφέρουν την εταιρεία.Παράλληλα, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα σεμιναρίων από στελέχη της ΕΔΕΥ στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, για την περαιτέρω ανάπτυξη του τεχνικού υπόβαθρου των μελλοντικών στελεχών στον τομέα της έρευνας, της παραγωγής και της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Οι πρωτοβουλίες αυτές συνάδουν με το όραμα της ΕΔΕΥ για την ανάπτυξη άριστου ανθρωπίνου δυναμικού που θα ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της βιομηχανίας στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κρήτη,ως εν δυνάμει σημαντικός ενεργειακός κόμβος στην Ανατολική Μεσόγειο.

PR_REL_140119 (.pdf)