Δελτίο Τύπου

Συνεργασία Ελλάδας- Κροατίας για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων

Συμφωνία συνεργασίας υπέγραψε η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) με την Αρμόδια Αρχή της Κροατίας για την υπεράκτια ασφάλεια, την Κροατική Υπηρεσία Υδρογονανθράκων (Croatian Hydrocarbon Agency). Η συμφωνία των δύο φορέων αφορά στην ανταλλαγή εξειδικευμένης εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της ασφάλειας των υπεράκτιων δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, καθώς και σε θέματα πράσινης ανάπτυξης, όπως η αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CCS).

Πρόκειται για ανανέωση προηγούμενης εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο αρχών, η οποία ξεκίνησε το 2019.

PR_REL_200421_EN (.pdf)