Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για μίσθωση γραφείων για τις ανάγκες στέγασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ.

Pub_Ten_10_08_23